Velkommen til NFRFD

Formålsparagraf

NFRFD skal være et samlende organ for hele landet bestående av fysio-/rehabiliteringsterapeuter på dyr og andre med relevant utdanning. Fokus skal være på dyrs muligheter for god livskvalitet og bevegelsespotensiale innenfor forebyggende, behandlende og rehabiliterende virksomhet.

I tillegg skal NFRFD være et fora for utveksling av erfaringer og kunnskap og et talerør i forhold til offentlige organer, veterinærer og forsikringsselskaper.

 

 

 

 

 

 

Besøk vår Facebook-side her: NFRFD