MedlemsfordelerNFRFD gir sine medlemmer muligheten til..: 

- å holde seg oppdatert på den nyeste publisert litteratur, med våre kontinuerlige vurderinger av tidsskriftsartikler om veterinærmedisin og rehabilitering.

- å skaffe seg eksponering med en oppføring i "Behandlingsteder" på denne siden.

- å fremme sin praksis til kolleger ved å dele nyheter i vårt årlige nyhetsbrev.

- å ha NFRFD-logo i sin markedsføring.

- å være deltagende i et forum for fysio- og rehabiliteringsterapeuter for utveksling av fagstoff og forskningsmateriale. 

- å få oversikt over relevante kurs og foredrag, og å gi de andre medlemmer tips om slike.

- å drøfte caser innenfor hver og en terapeut sin lovpålagte taushetsplikt.

 

På sikt jobber vi for at våre medlemmer vil få muligheten til å få gode forsikringspriser (NB!: Alle medlemmer skal ha aktiv forsikring før de starter med å behandle), og få rabatter på rehabiliteringsutstyr og forsyninger fra NFRFD-partnerbedrifter.