Ditt første møte med en fysio-/rehabiliterings terapeut

 

Ved ditt og ditt kjæledyr sitt første møte med en fysio-/rehabiliterings terapeut, så vil dere gjennomgå en førstegangskonsultasjon. Terapeuten vil stille detaljerte spørsmål om kjæledyret, og om dine forventninger til behandlingen. Etter dette, så ønsker terapeut å se på dyrets bevegelsesmønster, for å lokalisere de områder på dyrets kropp som gir ubehag. Deretter så utføres det en grundig fysisk undersøkelse av kjæledyret ditt. Det er hensiktsmessig for en god behandling - at dyret er avslappet, og at føler den er i gode hender, så undersøkelsen gjøres på en skånsom måte.

Leter du etter en fysio-/rehabiliterings terapeut nær deg, så klikk på "Behandlingssteder" under "For publikum" på denne siden.

Ut ifra den informasjonen som behandleren sitter igjen med etter dette, så kan det lages en trenings- og behandlingsplan.

Etter behandlingen

Hvis du får et spesifikt treningsprogram av terapeuten, så vil rehabiliteringen vanligvis gå raskere hvis du følger dette opp. Det samme gjelder hvis du har blitt vist stretching og massasjeøvelser, som bør jobbes med mellom behandlingene.

Etter laserbehandling, så skal dyret ha hvile i 1 dag. Dette slik at kroppen kan bruke energien på de helingsprosessene, som laserlyset har satt igang. Med hvile, så menes det kun korte og rolige turer, så dyret for gjort ifra seg.

Terapeuten kommer ved neste behandling til å spørre deg om du har merket forandringer på kjæledyrets bevegelser eller adferd, så det er til god hjelp om du aktivt ser etter slikt.